PLANETA ZEMĚ 3000: BRAZÍLIE

Ve středu 7. února se žáci 2.stupně základní školy vypravili na unikátní vzdělávací projekt Planeta Země 3000, který přibližuje žákům a studentům křehkost života, krásu i problémy naší planety a život obyvatel nejrůznějších zemí. Zhlédli jsme devadesátiminutový program „Brazílie - vášnivé srdce Ameriky“.  Na společné cestě po vášnivém srdci Jižní Ameriky jsme prožili nejedno dobrodružství. Zažívali jsme  nelehkou cestu k indiánům od řeky Xingú. Vypravili jsme  se po stopách královny amazonských stojatých vod anakondy velké, zaposlouchali se do uklidňujících zvuků Amazonie.  Byli jsme svědky tajemných rituálů kultu candomblé, viděli dvě tváře Rio de Janeira a dověděli jsme se mnoho dalších zajímavostí z tamního pestrého života. Všem žákům se program líbil a už se těšíme na příští putování náchodského cestovatele Adama Lelka.

Zapsala: Mgr. Jana Macháňová

 

 

FLORBAL

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 uspořádala naše škola v tělocvičně ZŠ TGM  v Otrokovicích tradiční regionální turnaj ve florbalu pro žáky základních a speciálních škol ze Zlína, UH. Hradiště a Otrokovic. Smyslem tohoto sportovního dopoledne bylo nejen setkání žáků a pedagogů z výše jmenovaných škol, ale zejména vzájemné poměření sil jednotlivých týmů. Po odehrání všech zápasů se nakonec jako první umístilo družstvo ZŠ Mostní Zlín, druhé místo obsadili hráči domácího týmu a na třetím místě skončilo družstvo ZŠ a MŠ Uherské Hradiště. Celý turnaj probíhal v duchu fair play a všichni zúčastnění hráči si zaslouží za svůj bojovný výkon a sportovní přístup ke hře ocenění a velkou pochvalu.

Zapsal:  Mgr. Libor Žižlavský

 

 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO MATEŘSKOU ŠKOLU – PÁ 15. 12. 2017

Vánoční koledování pokračovalo v pátek 15. prosince. Do naší školy zavítaly na návštěvu děti ze sousední Mateřské školy Jana Žižky. Žáci jim předvedli pásmo tanečků, pohádek a koled. Dokonce se děti z MŠ zapojily do vystoupení a s žáky 9. roč. si tančili rokenrol. Všem se vystoupení moc líbilo. Děti žákům za vystoupení přinesly sladkou odměnu. Ani my jsme nezůstali s odměnou pozadu a pozvali jsme děti na sladkou perníkovou buchtu, kterou pro ně se svými žáky upekla paní učitelka Anna Černá.

Zapsala: Bc. Dana Huslíková

 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE – ÚT 12. 12. 2017

Přípravy na besídku začaly již v pondělí dopoledne, kdy proběhla velmi zdařilá generální zkouška a vánoční výzdoba tělocvičny. Odpoledne se sešlo velké množství rodičů i prarodičů, kteří se těšili na vánoční vystoupení. Žáci předvedli tanečky, pohádky, písničky a také ukázku z výuky anglického jazyka. Závěrem zazpívali nejznámější koledy a za krásné vystoupení sklidili velký potlesk. Společně jsme popřáli rodičům krásné Vánoce a předali jim připravená přáníčka. Žáci dostali za odměnu koláč a chlebíček. Tímto děkujeme za chutné občerstvení rodičům Vanesky Soukupové a rodičům Adama Sekaniny. Na závěr jsme se sešli u vánočního punče, který pro nás přichystala paní Smrčková. 

Zapsala: Bc. Dana Huslíková

 

 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ NA CHARITĚ – PÁ 8. 12. 2017

Jak se již stalo tradicí, tak i letos žáci naší školy navštívili seniory v Charitě svaté Anežky v Otrokovicích.  Žáci měli pro ně připravené tanečky, pohádky, písničky a také společné zpívání koled. Pro babičky a dědečky jsme přinesli perníčky, které upekla paní učitelka Anna Černá a žáci je na závěr vystoupení seniorům předali a popřáli krásné Vánoce. Na žáky čekalo letos překvapení a to krásné mikulášské balíčky.

Zapsala: Bc. Dana Huslíková

 

 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V úterý 5.12. uspořádali žáci nejvyšších ročníků pro své mladší spolužáky Mikulášskou nadílku v maskách Mikuláše, čtyř andělů a čtyř čertů. Tak jako pokaždé, i letos se v každé třídě našel nějaký hříšník, který musel své prohřešky vykoupit recitací básně nebo zpěvem některé z vánočních písní před čertovskou porotou. Za statečnost, hezké chování nebo příslib nápravy nakonec odměnili andělé všechny žáky drobným dárkem.

Zapsal: Mgr. Libor Žižlavský

 

 

HALLOWEENSKÁ PÁRTY

V pátek 3. listopadu 2017 se naše škola proměnila v kouzelné místo plné pohádkových a tajemných bytostí, dýní, čarování, soutěžení, smíchu, hudby...zkrátka na naší škole probíhala velká HALLOWEENSKÁ PÁRTY!

Naše děti si mohly na párty vyzkoušet let na koštěti, vaření kouzelného lektvaru z netopýřích očiček, hru s létajícími duchy...mohly si namalovat čarodějnice pro radost, nechyběly ani veselé a strašidelné úkoly či záludný halloweenský kvíz...zúčastnit se soutěží o nejkrásnější kostým a nejkrásnější obrázek halloweenské dýně...a vše završit bláznivým tancem na halloweenské diskotéce! Naším cílem bylo...BAVIT SE...a věřím, že se zdařilo! 

Zapsala: Bc. Petra Machů

 

 

DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽ

Ve čtvrtek 23.11. 2017 proběhl v Uherském Brodě další ročník dovednostní soutěže „Pracovat je normální“, kterou pro žáky praktických škol Zlínského a Jihomoravského kraje uspořádalo místní odborné učiliště.

 Naši školu na soutěži reprezentoval Tomáš Kůra v soutěžní kategorii „Smontuj si mě“, Jakub Sabák v kategorii „Nařež si mě“ a Lucie Ernstová v kategorii „Upeč si mě“. U všech soutěžících se hodnotil nejen správný pracovní postup, ale i nápaditost, originalita a celkový vzhled finálních výrobků. Jak se nakonec ukázalo, velmi dobře si ve své disciplíně vedla zejména Lucka, která v silně obsazené soutěži získala kromě věcných cen i diplom a pohár za 3. místo. Chlapci na pohárové umístění sice nedosáhli, ale i tak byli odměněni diplomem za účast a domů se vraceli s dobrými pocity a nově nabytými zkušenostmi.

Zapsal: Mgr. Libor Žižlavský

 

 

ZUŠ RUDOLFA FIRKUŠNÉHO NAPAJEDLA

Ve čtvrtek 16. 11. se žáci naší školy se svými pedagogy zúčastnili koncertu táborového orchestru ZUŠ Rudolfa Firkušného v Napajedlích. Koncert byl součástí jubilejního desátého ročníku Festivalu vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému 2017. Hlavní myšlenkou festivalu bylo vzdát úctu slavnému rodákovi, světově proslulému pianistovi Rudolfu Firkušnému. V orchestru zasedlo přes 50 mladých muzikantů, ze kterých vyzařovala radost a nadšení ze společného muzicírování. Vyslechli jsme si známé hity jako např.:

Edith Piaf – Non, je ne regrette, rien

Black Sabbath – She s‘ gone

Pomáda – We go together

Elán – Voda, čo ma drží nad vodou

Frank Sinatra – New York

Boney M. – Daddy Cool

Olympic – Jako za mlada

Beatles – Help

Abba – Eagle, Dancing Queen, Mamma Mia

Sportovní hala byla plná posluchačů, kteří odměnili orchestr bouřlivým potleskem.

Zapsala: K. Kotová

 

 

 

EXPERIMENTÁRIUM V OTROKOVICÍCH

Ve středu 8. 11. 2017 navštívili žáci 7.-9. ročníku již podruhé Experimentárium v Otrokovicích. V prostorách třípatrové budovy SPŠ zhlédli celou řadu exponátů a měli možnost si vyzkoušet některá z technických a elektronických zařízení. Jednotlivými patry budovy je provázel i tentokrát ředitel Experimentária pan Pancner, který letos žákům navíc představil i nový projekt „Jak stavět energeticky úsporný dům“. Zajímavá a naučná exkurze byla zakončena promítnutím filmu v tamním kinosále. Akce měla u děvčat i chlapců velký úspěch a doufáme, že se nám ji i v příštím školním roce podaří opět zopakovat. 

Zapsal: Mgr. Libor Žižlavský

 

 

  FOTBALOVÉ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

V pátek 20.10. se čtyři chlapci naší školy-J. Dohnal, J. Sabák, L. Sabák a P. Vávra zúčastnili sportovního dopoledne ve Zlíně, které zorganizovalo ČHSO a které bylo zaměřeno na fotbalové disciplíny pod vedením profesionálních trenérů. Součástí tréninku byl např. slalom s míčem mezi kužely, přihrávky ve dvojicích, střelba na bránu, rychlostní a vytrvalostní soutěže družstev i jednotlivců, posilování horních i dolních končetin a řada dalších pohybových aktivit. Celého dopoledne si chlapci náležitě užili, nejenže mohli porovnat své fyzické dispozice s ostatními účastníky, měli i možnost pozdravit své kamarády z ostatních škol a už teď se těší na další společné setkání.

Zapsal: Mgr. Libor Žižlavský

 

 

 

  CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH

Ve středu 27.9.2017 proběhl na naší škole cvičný požární poplach, při kterém bylo úkolem žáků i pedagogů opustit co nejrychleji budovu a shromáždit se na určeném místě před školou. Nácviku se zúčastnila kromě žáků ZŠ a ZŠS i třída SOU Gastro Zlín, sídlící ve 2. patře naší budovy. Evakuace budovy proběhla v souladu s evakuačním plánem, imobilní žáci byli z bezpečnostních důvodů shromážděni v přízemí budovy již před vyhlášením poplachu. Po zdárném ukončení celé akce pokračovala v rámci sportovního dne každá ze tříd speciální školy ve svém individuálním programu, třídy základní školy navštívily se svými učiteli přírodní lanové centrum ve Zlíně.

 Zapsal: Mgr. Žižlavský L.

 

 

 

MĚŘENÍ ZDRAVÉ SPOLEČENSTVÍ

V pondělí 11.9.2017 se 22 žáků naší školy zúčastnilo měření v rámci projektu Zdravé společenství, do kterého je naše škola od června 2017 zapojena.

Měření bylo ukončeno v pátek 22.9.2017. Žáci, kteří splnili všechny podmínky projektu (nošení speciálních hodinek - movband  a vyplnění formuláře Denní režim) získali z rukou realizátorky projektu odměnu.

Podrobnosti o měření najdete v oddíle projekty.

Zapsala: PaedDr. Dana Špetlová

 

 

 

OLYMPIÁDA SPECIÁLNÍCH ŠKOL

Letos již po deváté se sešli žáci z celého Zlínského kraje na lehkoatletickém stadionu v Uherském Hradišti na Olympiádě speciálních škol. A my jsme samozřejmě nemohli chybět! Naši školu reprezentovalo celkem osm žáků, kteří se utkali v boji o medaile s další stovkou sportovců, co přijeli ze Zlína, Kroměříže, Vsetína, Uherského Brodu, Valašských Klobouk a Uherského Hradiště. Konkurence tedy byla veliká! Soutěžilo se v běhu na 60 metrů, v hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Samozřejmě nechyběl ani oblíbený závod vozíčkářů.

Celý den panovala výborná nálada a příznivé počasí. Nadšení závodníků umocnilo radost ze společného setkání a sportování. Celá akce probíhala v duchu Coubertinovského motta: "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se." Nicméně nám se nakonec podařilo i zvítězit! Získali jsme 6 medailí! Zlaté, stříbrné i bronzové! Velké gratulace tedy patří Sáře, Derekovi a Jendovi!

Zapsala: Bc. Petra Machů