BŘEZEN

 

6. 3.                     Plavecký výcvik - 3. lekce       

 

12. 3. - 16. 3.       Projektový týden "Týden zdraví"                   

 

13. 3.                  Přednáška "Agresivita mezi žáky, zvládání

                          stresových situací" - 7. - 9. ročník

                          Plavecký výcvick - 4. lekce                   

 

14. 3.                 10,00 hod. slavnostní otevření nově 

                          specializované místnosti - CVIČNÝ BYT

                         10,30 - 11,25 hod. přednáška "Zubní hygiena" 

                            - pro žáky III. + IV. třídy

                              13,00 - 15,00 hod. prohlídka pro rodiče žáků 

                           cvičného bytu              

 

15. 3.               "Silový pětiboj" pro žáky VII. třídy

 

16. 3.               Celoškolní akce - exkurze třídírny odpadu TSO 

 

20. 3.              Sběr papíru

                       Plavecký výcvick - 5. lekce

 

21. 3.                8,00 - 9,30 hod. přednáška "Nechej, to nechci" 

                       - 5. - 7. roč.

                       10,00 hod.  - vynášení Moreny - celoškolní akce

                       11,45 hod. pozvání žáků T.G.M. Otrokovice 

                       v rámci  zdravé svačinky - pro žáky V. tříd

 

27. 3.              Plavecký výcvik - 6. lekce

 

29. 3. - 2. 4.    Velikonoční prázdniny