ZÁŘÍ

 

7. 9.        Zahájení vyučování dle rozvrhu

 

11. 9.      15,00 hod. třídní schůzky

 

14. 9.      Krajská olympiáda speciálních škol

             v atletice

 

17. 9.      Zahájení zájmových krožků

 

25. 9.      Sběr papíru

 

27. 9.      Koncert - ZŠ Napajedla

 

28. 9.     Státní svátek