ČERVEN

 

1. 6.      Den dětí - sportovní den

 

4. 6.      15,00 hod. vernisáž výstavy výtvarných prací školy

            při příležitosti 65. výročí školy - v přízemí budovy

            č. 1 MěÚ Otrokovice 

              

5. 6.      Dopravní hřiště - celoškolní akce

 

7. 6.      Praha - "Pojďme spolu za sportovci" - vybraní žáci

           Program Ovocentra-projekt Ovoce do škol-pro žáky ŠD         

 

11.6.     Měření úrovně pohybových dovedností - vybraní žáci

 

12. 6.    Přednáška "Firma" - Šlikr Otrokovice

 

13. 6.    Výlet do ZOO Hodonín - celoškolní akce

 

15.6.     Fotografování žáků

 

19. 6.    Sběr papíru

                  

20. 6.    T-Mobile olympijský běh - celorepubliková akce

 

25. - 28. 6.  Zkrácená výuka do 11,25 hod.

 

26. 6.     Odevzdání učebnic

 

29. 6.     Vydávání vysvědčení do 8,30 hod.