KVĚTEN

 

1. 5.         Státní svátek

 

2. 5.          Přednáška "Agrese mezi spolužáky" - 7. - 9. roč.

 

4. 5.         Atletický čtyřboj - celoškolní akce

 

10. 5.        Regionální speciální olympiáda Brno

 

11. 5.        Okresní kolo Atletického čtyřboje žáků škol se SVP

 

14. 5.        Charita Otrokovice - vystoupení žáků ke Dni matek

 

16. 5.        Exkurze "Army muzeum" Babice - 4.-9. roč. ZŠ+IV tř.

 

21. 5.         Dětská policie ve spolupráci s MÚ Otrokovice

 

22. 5.         Sběr papíru

                  Besídka pro rodiče ke Dni matek - 15,00 - 16,00 hod.

 

23. 5.         Beseda "Trestní zodpovědnost" - 8. + 9. roč.

 

25. 5.         Regionální turnaj v kopané

 

30. 5.         Turnaj ve florbalu žáků speciálních škol