GDPR

Obecná Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola Otrokovice, Komenského IČ 61716413 je základní školou Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním účelem je poskytování vzdělávání a výchovy dětí a žáků.

V rámci zajišťování svých činností Základní škola Otrokovice, Komenského zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

a. zápis k předškolnímu vzdělávání (přípravný stupeň ZŠS),

b. zajištění předškolního vzdělávání (přípravný stupeň ZŠS),

c. zápis k základnímu vzdělávání,

d. zajištění základního vzdělávání,

e. zájmové vzdělávání ve školní družině.

 

 

Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí pořádaných Základní školou Otrokovice, Komenského, budeme zveřejňovat vždy před zahájením akce na svých webových stránkách nebo na pozvánce. Základní škola Otrokovice, Komenského nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím jmenované pověřenkyně pro ochranu osobních údajů.

Pověřenkyní pro ochranu osobních údajů pro školu je:

Petra Kovalčíková telefon: 736 519 799, e-mail: poverenec@zvsotr.cz.