ARTETERAPIE

Arteterapie je obor, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Zjednodušeně řečeno, představuje tvořivou činnost s výtvarným materiálem, jejímž cílem však není výsledný produkt, jako je například obrázek, ale právě samotný proces tvoření. Základním mottem arteterapie proto je: "Malovat může každý"!

 

Tento obor představuje pro naše žáky významný zdroj plný podnětů a příležitostí pro vlastní osobnostně sociální rozvoj. Proto jsou na naší škole prvky a techniky arteterapie běžně zařazovány do předmětu výtvarná výchova, který je součástí školního vzdělávacího programu. Síla arteterapie spočívá také v tom, že výtvarné vyjadřování je pro dětský věk zcela přirozené, že dokáže v dětech velmi rychle probudit zájem a tím posílit proces osobnostního posunu. Děti mají díky arteterapii možnost vyjádřit své pocity, emoce, fantazii, příležitost vnímat sám sebe a druhé. Arteterapie otevírá fantazii a svobodu projevu, která může dětem přinést uspokojení, sebepoznání, posílení zdravé sebedůvěry a sebevědomí, odreagování, relaxaci či nové zážitky.

 

Následují příklady z praxe:

  • 1. foto - "Barvy a nálada" (barevná imaginace a její zachycení)
  • 2. foto - "Zvuk, malba na hudbu" (relaxace s hudbou)
  • 3. foto - "Mandala - harmonie kruhu" (relaxace prostřednictvím barev a tvaru)
  • 4. foto - "Vítr ... cítíš jak fouká?" (přenesení tělesného pocitu na papír)