Organizace školního roku 2018/2019

 

Školní rok začíná                 3. 9. 2018

 

Podzimní prázdniny              29. – 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny               22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny               1. 2. 2019

Jarní prázdniny                    25. 2. – 3. 3. 2019

Velikonoční prázdniny          18. 4. – 22. 4. 2019

Hlavní prázdniny                  29. 6. – 1. 9. 2019

Časový rozvrh vyučovacích hodin

1. stupeň ZŠ

5 vyučovacích hodin + odpolední vyučování

 

vyuč. hod.                                  čas                                    přestávka

1.                                            7,45  -    8,30                       8,30  -   8,40

2.                                            8,40  -    9,25                       9,25  -   9,45

3.                                            9,45  -  10,30                       10,30  -  10,40

4.                                            10,40  -  11,25                      11,25  -  11,35

5.                                            11,35  -  12,20                      12,20  -  13,10

odpol.vyuč.                              13,10  -  13,55

 

2. stupeň ZŠ 

6 vyučovacích hodin + odpolední vyučování

 

vyuč. hod.                                  čas                                   přestávka

1.                                             7,45  -    8,30                      8,30  -   8,40

2.                                             8,40  -    9,25                      9,25  -   9,45

3.                                             9,45  -  10,30                      10,30  -  10,40

4.                                            10,40  -  11,25                      11,25  -  11,35

5.                                            11,35  -  12,20                      12,20  -  12,30

6.                                            12,30  -  13,15                      13,15  -  14,05   

odpol.vyuč.                              14,05  -  14,50

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019