Organizace školního roku 2017/2018

 

Školní rok začíná                 4. 9. 2017

 

Podzimní prázdniny              26. – 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny               23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

Pololetní prázdniny               2. 2. 2018

Jarní prázdniny                    19. 2. – 25. 2. 2018

Velikonoční prázdniny          29. 3. – 30. 3. 2018

Hlavní prázdniny                  2. 7. – 31. 8. 2018

Časový rozvrh vyučovacích hodin

1. stupeň ZŠ

5 vyučovacích hodin + odpolední vyučování

 

vyuč. hod.                                  čas                                    přestávka

1.                                            7,45  -    8,30                       8,30  -   8,40

2.                                            8,40  -    9,25                       9,25  -   9,45

3.                                            9,45  -  10,30                       10,30  -  10,40

4.                                            10,40  -  11,25                      11,25  -  11,35

5.                                            11,35  -  12,20                      12,20  -  13,10

odpol.vyuč.                              13,10  -  13,55

 

2. stupeň ZŠ 

6 vyučovacích hodin + odpolední vyučování

 

vyuč. hod.                                  čas                                   přestávka

1.                                             7,45  -    8,30                      8,30  -   8,40

2.                                             8,40  -    9,25                      9,25  -   9,45

3.                                             9,45  -  10,30                      10,30  -  10,40

4.                                            10,40  -  11,25                      11,25  -  11,35

5.                                            11,35  -  12,20                      12,20  -  12,30

6.                                            12,30  -  13,15                      13,15  -  14,05   

odpol.vyuč.                              14,05  -  14,50

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018

 

KREATIVNÍ KROUŽEK

- Bc. Dana Huslíková, Lenka Gazdová

- St - 12,20 - 13,20 hod.

 

HUDEBNĚ - POHYBOVÝ KROUŽEK

- Bc. Dana Huslíková, Lenka Gazdová

- Čt - 12,20 - 13,20 hod.

 

MUZIKOTERAPIE 1

- Mgr. Zdeňka Gurecká

- Út - 11,25 - 12,25 hod.

 

JÓGA PRO DĚTI

- Bc. Lucie Orsavová

- Po - 12,20 - 13,20 hod.

 

POHÁDKOVÁNÍ VE SNOEZELENU

- Bc. Jana Tomanová

- St - 12,25 - 13,25 hod.