1. září jsme úspěšně zahájili nový školní rok. Počasí nám sice nepřálo, nicméně důležité je, že jsme se skoro všichni ve zdraví a s radostným úsměvem sešli! A dokonce jsme společně odkryli velké překvapení! Za účasti významných osobností byla symbolicky přestřižena páska a tím otevřena cesta k NAŠEMU NOVÉMU A KRÁSNÉMU DĚTSKÉMU HŘIŠTI!!!