Ve středu 16. září naše škola oslavila Olympijský den. Oficiálně se tento den slaví 23. června, ale v letošním roce nám ho překazila světová pandemie kvůli šíření viru Covid-19.  Byla by však škoda neoslavit tento den-i když o 3 měsíce později. Naše škola jej pojala jako sportovní den, kterým společně oslavíme radost z pohybu. Ráno jsme se všichni oblékli do žlutých triček.  Žáci vypracovali ve svých třídách Olympijský kvíz a v 9,00 hodin se sešla celá škola na hřišti před školou. Žáci 8. a 9. ročníku nachystali pro své mladší spolužáky různé sportovní aktivity. Ti si vyzkoušeli svou zdatnost, přesnost, obratnost, pohotovost či vytrvalost. V deset hodin byl odstartován T-Mobile Olympijský běh. V tento čas přesně v České republice vybíhá 75 000 běžců. Odpoledne pak proběhlo pro starší žáky základní školy promítání o naších nejlepších olympionicích – současných i dávno minulých. Ve čtvrtek pak absolvovali žáci 7-9 ročníku základní školy další kvíz. Měli poznat olympioniky zlínského kraje a spojit je se sportem, který je proslavil. Až do konce září také probíhá výtvarná soutěž na téma „Olympijská vesnice.“  Žáci mají výtvarně zpracovat svou představu, jak podle nich taková olympijská vesnice vypadá?  Olympijský den se naší škole vydařil, nejen díky krásnému počasí, ale hlavně radostí dětí z pohybu. Každé z nich pak bylo odměněno diplomem a medailí.

Zapsala: Mgr. Jana Macháňová