Chtěli bychom touto cestou poděkovat nakladatelstvím Portál, která jsme na začátku léta požádali o sponzorství pro naši dětskou knihovnu.

Chceme u našich dětí a žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost a hlavně lásku ke knihám. Poskytnout jim hodnotný zážitek ze čtení knih a práci s mini. Nabídnout knihu, jako užitečný způsob trávení volného času. Nechceme naše děti a žáky ochudit o četbu knižních novinek. Kniha není levná záležitost, a proto jsme i oslovili zmiňovaná nakladatelství, která nám vyšla vstříc.

A teď malá ochutnávka jedné z nich.

Chtěli jste mít doma někdy kouzelnou knížku? My teď jednu takovou v naší školní knihovně máme. Opravdu, nedělám si legraci. Je to kniha od Hervé Tulleta s příhodným názvem KNÍŽKA.

Žáci se stanou spoluautory knihy a malými kouzelníky. Po správném splnění úkolu na jedné straně mohou ovlivnit ilustraci na další straně.  Navíc se při tom naučí např. počítat do pěti, rozeznávat některé barvy, zdokonalit se v pravolevé orientaci, ale hlavně si užijí spoustu zábavy. Musím přiznat, že tuto knihu jsme si hned všichni oblíbili.