V říjnu byl žákům 8.a 9. ročníku ZŠ promítnut film „Seznam se bezpečně 2“, pojednávající o různých nebezpečích, s nimiž se mohou na internetu setkat. Z forem rizikového chování se jednalo zejména o kyberšikanu, sexting a kybergrooming. Po zhlédnutí filmu byly jeho jednotlivé pasáže se žáky prodiskutovány, byl jim dán návod, jak se v jednotlivých situacích zachovat, jak správně postupovat, komu se v případě potřeby svěřit a jak se co nejsnáze takovým situacím vyhnout.

Mgr. L. Žižlavský