V úterý 24. listopadu absolvovali žáci V. a VI. třídy ZŠS v rámci MPP tzv. „Hravou hodinu“, která byla zaměřena na komunikaci a jejich vzájemnou spolupráci. V tělocvičně naší školy si nejdříve vyzkoušeli svou šikovnost a souhru při netradičních pohybových disciplínách, jakými byly např. skupinová chůze na „lyžích“, stavění komínu z kostek, přesun po molitanových podložkách a prolézání „tunelem“, ve druhé části hodiny si pak podle vlastní fantazie vytvořili z předem rozstříhaných částí zajímavý obrázek.

Mgr. L. Žižlavský