V úterý 24.11.2020 se vycházející žáci zúčastnili besedy na téma: „ VOLBA POVOLÁNÍ ANEB BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE“. Hlavním cílem besedy bylo pomocí prezentace motivovat žáky k volbě budoucího povolání.  Objasnit si co je to práce, pro koho pracujeme, co za vykonanou práci získáme a jaká potěšení nám můžou přinést vydělané peníze. Aby žáci vše dobře pochopili, začali jsme prezentaci hned od pravěku a výměnného obchodu. Součástí besedy byla ilustrační videa „Nezkreslená věda III.“ a nezapomenutelná píseň Jana Wericha z filmu Pekařův císař – „Ten dělá to a ten zas tohle“ a krátké doplňovačky pro žáky. Podle reakcí žáků, uvolněnému smíchu a následných vtipných dotazů můžeme říci, že se beseda všem líbila.

Zapsala: Mgr. Jana Šindelková