Začátek prosince je v naší škole ve znamení Mikuláše. Ne jinak tomu bylo i letos. Vzhledem k epidemiologickému nařízení nemohli nadílku jako obvykle obstarat žáci 9. ročníku, a tak se toho s radostí chopili pedagogičtí pracovníci.

Naše děti se moc těšily, některé ale s obavami čekaly, co bude. Konečně se ozvalo řinčení řetězů, které dalo vědět, že Mikuláš právě dorazil. Z každé třídy se ozýval oblíbený song našich žáků – Mik, miku, Mikuláš (letos v podobě básně). Mikulášská skupina navštívila postupně všechny třídy. Říkanky potěšily všechny přítomné a bylo vidět, že děti berou tuto návštěvu vážně. Z knihy hříchů četl Mikuláš spíše kladná hodnocení, pochválil hodné a pokáral nezbedníky. Ty nejzlobivější si čerti strčili do pytle a chtěli je odnést do pekla. Ale na přímluvu Mikuláše a Anděla je nakonec pustili a všechny děti dostaly zdravou a sladkou odměnu.

Mikulášská nadílka se dětem moc líbila a už teď se těší na příští rok.

Zapsala: Lucie Orsavová

Více foto v naší galerii.