V pátek 5. února prožili žáci IV. třídy netradiční a zajímavou výuku věcného učení. Tato forma vyučování navazovala na předcházející hodiny, ve kterých si žáci vyprávěli o zimních radovánkách dětí, zimních sportech, možnostech úrazu a ošetření zlomenin.  Samozřejmě nechybělo i povídání o první pomoci, která je častokrát nedílnou součástí záchrany lidského života. Žáci se také seznámili se základním vybavením lékárničky, ukázali si, co v ní nesmí chybět a co se k čemu používá.

Vyvrcholením celého bloku pak byla praktická výuka, kdy se sešel tým „proškolených mladých lékařů“, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli poskytnutí první pomoci, základní diagnostiku pomocí tlakoměru, sešití tržné rány i náročnou operaci. Bylo úžasné sledovat s jakou chutí, elánem a nasazením se všichni do činnosti zapojili. Nikdo nevnímal čas, léčení bylo pro všechny naprostou prioritou. A že poskytovaná péče byla na vysoké úrovni dokazují následující fotografie.

Velmi děkujeme všem rodičům za spolupráci!

 Paní učitelka K. Kotová, paní asistentky Petruška a Lucinka