Vážení rodiče, milí žáci, děti,

na základě rozhodnutí mimořádného jednání vlády ze dne 26.2.2021 se vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci s účinností od 1.3.2021 zakazuje osobní přítomnost dětí a žáků ve škole – naše škola bude UZAVŘENA. Proto budeme přecházet na distanční způsob vzdělávání, o jehož konkrétní podobě Vás bude informovat Vaše třídní učitelka či třídní učitel. V týdnu od 8.3.2021 do 12.3.2021 mají děti jarní prázdniny, což znamená, že v tomto týdnu distanční výuka nebude probíhat a opětovně začne až od 15.3.2021. Vzhledem k různým stupňům podpůrných opatření dětí a žáků školy nemůžeme stanovit jednotný způsob vzdělávání, proto budeme navazovat na osvědčené způsoby individuálně nastavené v každé třídě.

Moc na Vás všechny myslíme a uděláme vše, abychom Vám byli nápomocni při řešení obtíží v této nepříznivé době.

Za celý pedagogický tým

Mgr. Pavlína Frdlíková

ředitelka školy