V únoru 2021 absolvovali v rámci MPP žáci 6.-9. ročníku ZŠ besedu s názvem „Šikana“. Žákům vyšších ročníků na ní byl vysvětlen nejen pojem samotné šikany jakožto nežádoucího a nebezpečného jevu, ale byli zároveň upozorněni na nezákonnost a trestní postižitelnost takovéhoto jednání. Po zhlédnutí několika krátkých videoukázek s touto tématikou byly jednotlivé modelové situace se žáky prodiskutovány, závěrečná část besedy pak byla věnována zodpovídání žákovských dotazů školním metodikem prevence.

V návaznosti na tuto přednášku vyplnili žáci vyššího stupně rovněž krátký dotazník, jehož cílem bylo prostřednictvím jednoduchých otázek zjistit, zda se některý z nich s opakovaným ubližováním, nadávkami nebo výhružkami ze strany spolužáků již někdy setkal. Z výsledků dotazníku vyplynulo, že někteří žáci již verbální či fyzické napadení od svých vrstevníků v minulosti zažili, jednalo se však pouze o jednorázové a ojedinělé případy.

 

Zapsal: Mgr. L. Žižlavský