Pojďte nahlédnout, jakým způsobem také lze pracovat s žáky během distanční výuky! Konkrétně jsme si připravili malou ukázku materiálů z předmětu pracovní činnosti s celotýdenním tématem ZALÉVÁNÍ KYTEK. Pro žáky jsme vytvořili zajímavé pracovní listy, ve kterých se seznamují se základní slovní zásobou k danému tématu, procvičují si výslovnost a schopnost tvořit věty. Dále se učí pomocí motivačních fotografií poznávat a rozlišovat různé předměty a nástroje, které nás běžně obklopují v našich domácnostech. A na závěr si již děti, a to za pomoci svých rodičů a vizualizovaného pracovního postupu, trénují samotný nácvik procesu zalévání. Velkým pomocníkem při tvorbě těchto vizualizovaných materiálů je nám program InPrint.

zapsala: Mgr. Petra Machů