Pojďte si společně s námi připomenout chvíle ve škole, a to konkrétně aktivity v přípravném stupni za měsíc únor. Právě v tomto měsíci se naši nejmenší žáčci učili vše o lidském těle, o zdraví a nemocech. Čekala na ně spousta připravených úkolů v podobě pracovních listů a výtvarných aktivit, ale také si mohli vyzkoušet praktické činnosti, jako je obvazování končetin při úraze, poslech srdíčka fonendoskopem či ošetření rány.

Všichni si zaslouží velkou pochvalu, protože se do úkolů pustili s vervou a nadšením.

Zapsala: Mgr. Zdeňka Gurecká