Jak jsme již psali dříve, naše škola se zúčastnila výtvarné soutěže s dopravní tématikou BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH, s podtitulem KDE MUSÍ ŘIDIČ ZPOMALIT, kterou uspořádalo město Otrokovice. Soutěž byla již uzavřena a vítězové vyhlášeni!!! Mezi nimi byli za své nádherné výtvory oceněni i dva naši žáci, Josef Pospíšil z X. třídy a Daniel Minařík ze VII. Třídy. Oběma autorům přišli osobně poblahopřát a předat diplomy i krásné ceny zástupce Besipu, Městského úřadu Otrokovice, v čele s paní starostkou města Otrokovice, paní Bc. Hanou Večerkovou. I my našim šikovným výtvarníkům GRATULUJEME! 🙂 

 

Zapsala: Mgr. Petra Machů