V předmětu Přírodověda se žáci základní školy speciální učí základní poznatky z oblastí fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Proto se VI. třída s paní učitelkou Zuzanou a asistentkou Bárou vydala ve čtvrtek 5.5.2021 do terénu, aby probírané učivo viděla na vlastní oči. Na vycházce Otrokovicemi žáci sledovali dopravu a dopravní prostředky, kterými se mohou přepravovat ve Zlínském kraji. Jako na dlani měli elektrické vedení, kterým se elektřina dostává do našich domovů. Na stožárech vysokého napětí probíhaly opravy, tak jsme s napětím pozorovali pracovníky při práci. Kromě odvahy jim nechyběly ani správné pracovní pomůcky a jištění lany, aby jejich práce byla bezpečná. Nepřehlédli jsme ani otrokovickou teplárnu, kde se elektřina vyrábí. Cestou kolem toku Dřevnice jsme se zastavili u slunečních hodin, okrasného a bylinkového záhonu a podívali se, kde se nachází poliklinika, kostely sv. Vojtěcha a Michala i Městský úřad. Celou vycházku nám zpříjemnilo krásné slunečné počasí.

Zapsala: Mgr. Zuzana Fojtíková