V pátek 7.5. čekal na žáky IV. ročníku další zajímavý projektový den s názvem „Umím si nakoupit sám“. Dané motto bylo i po několik týdnů hlavní náplní hodin globálního čtení. Žáci si z kapitoly potraviny postupně osvojovali čtení obrázků, slov, a někteří dokonce i jednoduchých vět, podpořené znakem do řeči. Naši výuku jsme si zpestřili i přiřazováním obrázků a slov k reálným potravinám. Po celou dobu bylo našim cílem motivovat žáky k plánovanému nákupu skutečných potravin. A myslíme si, že se nám vše podařilo na velikou jedničku.

Žáci si nakupování dle nákupního seznamu velmi užili. Zvládli nejenom nakoupit dané potraviny, ale i dodržovat základní pravidla společenského chování.

Vyvrcholením celé akce byla hra na obchod, kdy se naše třída změnila v malý obchůdek. Z lavic se staly regály s potravinami, z žáků prodavači, nakupující a pokladní.  Byli jsme všichni moc rádi, když do našeho skromného obchůdku zavítala i naše paní ředitelka, která si u nás s chutí nakoupila. Děti ji byly při výběru potravin nejenom dobrými rádci, ale i pomocníky při ukládání nákupu do tašky.

„Nákup“ byl opravdu skvělou možností a příležitostí, jak dětem hravou a nenásilnou formou rozšířit jejich vědomosti a dovednosti z reálného prostředí, upevňovat samostatnost, soběstačnost, sebeobsluhu a důvěru v sebe sama. Nesmíme opomenout rozvoj socializace, který je nezbytný jak pro poznávání svého okolí, tak pro vzájemnou spolupráci s jinými lidmi.

Závěrem můžeme říct, že se nám podařilo naplnit základní myšlenku J. A. Komenského „Škola hrou“.

 

Zapsaly: paní učitelka Katka a paní asistentky Lucinka a Petruška