Téma dopravní prostředky se ve třídě přípravného stupně setkalo s velkým úspěchem. Možná je to tím, že zde máme samé kluky. Nejrůznější dopravní prostředky jsme využili nejenom ke hře, ale také k samotnému učení. Spolu s dětmi jsme vyrobili spoustu zajímavých pomůcek, obrázků, na které se teď můžete podívat.

Zapsala: Mgr. Zdeňka Gurecká