Že nejsou všechna jablka stejná, poznali různými smysly žáci VI. třídy. V rámci projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol se seznámili se čtyřmi druhy jablíček. Nejprve podle barvy vybírali určený druh. Potom hmatem zkoušeli jeho hladkost a čichem vůni. Nakonec ochutnávali a určovali, které je nejsladší. Jako bylo každé jablíčko jiné, tak byly různé i chutě žáků. Proto se tím nejlepším nestalo pouze jedno. V rámci akce se také dozvěděli o jablkách různé zajímavosti. A jako bonus měli možnost vyzkoušet zdravé mlsání v podobě ovocných tyčinek. Bylo překvapivé, jak citlivé mají žáci jazýčky, které přesně určily příchuť ovoce.

Zapsala: Mgr. Zuzana Fojtíková a Barbora Veselková