V pondělí 4.5.2021 proběhl projektový den ve škole s žáky 8. a 9. ročníku, pod vedením Mgr. Hany Pátkové.

Při besedě lektorka využila již získaných informací žáků a společně s nimi vytvořila základní obraz o tomto kontinentu. Použila atlasů, vlastních fotografií i popisu svých zážitků v Africe. S žáky se také zamyslela nad dopadem znečišťování přírody a vlivu tohoto jevu na celou naši planetu.

Motivací pro korálkování byly informace o životě nejvýznamnější etnické skupiny v Tanzánii – Masajů. Lektorka opět využila svých vlastních zážitků i ukázek jejich prací z korálků.  Velkou motivací pro žáky bylo i zdůraznění blížícího se Dne matek. Toho lektorka využila při vysvětlení postavení ženy v této společnosti a u nás. Žáci velmi citlivě na toto téma reagovali, byli schopni posoudit rozdílnost v našich kulturách. Všem se podařilo vytvořit velmi pěkný výrobek pro maminky a všichni se těšili, až jim ho předají.