I přes příznivou epidemiologickou situaci se někteří žáci nadále vzdělávají v domácím prostředí. My však na ně nezapomínáme a jsme s nimi pravidelně on-line. Na interaktivní tabuli si také často promítáme videa spolužáků při různých aktivitách, které nám posílají jejich rodiče.   

A co můžete vidět na fotografiích? Rytmické rozcvičky s končetinami, zrakovou stimulaci – sledování pohybujícího se předmětu, polohování pro posílení šíjových svalů a závěrečné rozloučení.  

Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová