V rámci oslav Dne dětí jsme pro žáky naší třídy připravili Pohybový den v okolí naší školy, který jsme si náramně užili. Po celé dopoledne žáci plnili řadu úkolů, které si vyhledávali na kartičce. Navíc si museli kartičku rozeznat dle aktuálně procvičovaného písmene A, které měli zvýrazněné ve svém jménu (jedna žákyně na začátku jména, druhá na konci jména). Úkoly žákyně zvládly skvěle! Po sportovním výkonu následovala relaxace na dece a posezení u ohně při opékání špekáčků. Na závěr byly žákyně odměněny medailemi a malým dárečkem pro potěšení.

Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová