na období  12.7.2021 – 11.7.2024

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

Mgr. Petra Machů                            za pedagogické pracovníky

Mgr. Petra Guričová                       za zřizovatele

Bohumila Linzerová                        za zákonné zástupce

Děkuji všem, kteří se zúčastnili voleb, volební komisi a přípravnému výboru za jejich zdárný průběh.

Nové školské radě přeji úspěšné působení.