Na začátku měsíce června absolvovali žáci 8. a 9. ročníku dvouhodinovou besedu o zneužívání omamných, návykových látek a jejich účincích na lidský organismus. Po zhlédnutí úvodní prezentace v první části besedy, se učili rozeznávat drogy podle jejich typického vzhledu a konzistence. Ve druhé části besedy zhlédli časosběrný dokument „Katka“, pojednávající o dlouhodobých a zničujících účincích těchto látek na lidský organismus.

 

Zapsal: Mgr. Libor Žižlavský