V rámci ŠABLON III. v úterý 8.6.2021 navštívily Mgr. Tereza Burešová a Mgr. Lenka Karolová Mateřskou školu a Základní školu Brno, Štolcova. Tato škola se zaměřuje na vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra.  Měly jsme možnost vidět práci s žáky 6.A  a mohly jsme nasbírat nové zkušenosti a náměty pro práci v naší kole.

Návštěva byla velmi příjemná a obohacující, nasbíraly jsme novou inspiraci pro naši další práci. Celou dobu bylo ve třídě přátelské a pohodové klima.  Paní učitelka a paní asistentky nás ochotně provedly celým vyučováním a vše podrobně vysvětlily a ukázaly. Je vidět, že svoji práci dělají s láskou a vysokým pracovním nasazením. Bylo nám potěšením je sledovat při jejich práci.  

Návštěva pro nás byla velkým přínosem a po návratu jsme se podělily s kolegyněmi a kolegou na pedagogické poradě 15.6.2021 o získané náměty, rady a zkušenosti.

 

Zapsala: Mgr. Tereza Burešová