Dne 16. června 2021 byla zrealizována akce v rámci Šablon III – Projektový den mimo školu, Putování za neznámými zvířaty na ZOO Lešná. Akce se zúčastnilo 10 žáků, doprovod byl zajištěn třemi pedagogickými pracovníky, odborný výklad byl veden panem Radomírem Beranem.

Prohlídka s výukou byla rozčleněna na několik částí:

  1. Pozoruhodná Afrika,
  2. Austrálie – zvířata od protinožců,
  3. Napříč Asií,
  4.  Jižní Amerika se svými neobyčejnými zvířaty,
  5.  Život ve vodě,
  6. Naše lesní zvěř,
  7. Staň se amatérem ornitologem,
  8. Ochrana zvířat, význam zoologických zahrad.

 Pro jednotlivé části prohlídky byly vytvořeny pracovní listy, které obsahovaly vizualizované základní informace o zvířatech žijících na jednotlivých kontinentech a vizualizované úkoly, které žáci v průběhu dne plnili. Výklad byl veden velmi poutavě, žáci se hodně dotazovali, což bylo pro nás i našeho průvodce velmi motivující. Seznámil nás se zajímavými webovými stránkami na rozlišování ptáků, hovořil o důležitosti zoologických zahrad i jejich vzájemné spolupráci v rámci ochrany ohrožených zvířat.

V rámci této akce, jsme nezapomněli procvičovat také početní dovednosti starších žáků, kteří si v průběhu dne zaznamenávali utracené peníze, aby získali představu, kolik k návštěvě ZOO potřebují peněz.

Na závěr projektového dne došlo ke společnému zhodnocení návštěvy ZOO a všem byly předány diplomy za znalosti.

Na druhý den nechybělo ani sdílení zážitků se spolužáky a společné dokončování pracovních listů v jednotlivých třídách.

 

Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová