Cesta za pokladem v ŠD

Cesta za pokladem v ŠD

Ahoj piráti, tak se nám to podařilo! Pirátský poklad byl nalezen! Ve školní družině se pošuškávalo, že na pozemku naší školy se ukrývá pirátský poklad. Děti nelenily a rozhodly se zahájit pátrací akci, na kterou se řádně připravily. V průběhu týdne na děti čekaly...
Přednáška o zneužívání drog

Přednáška o zneužívání drog

Na začátku měsíce června absolvovali žáci 8. a 9. ročníku dvouhodinovou besedu o zneužívání omamných, návykových látek a jejich účincích na lidský organismus. Po zhlédnutí úvodní prezentace v první části besedy, se učili rozeznávat drogy podle jejich typického vzhledu...
On-line ZOO

On-line ZOO

Na konci května a na začátku června byl žákům VI. a VII. třídy promítnut kreslený film „On-line ZOO“, jehož účelem bylo seznámit nejmladší žáky se základy bezpečného chování na internetu. Možná nebezpečí jsou ve filmu vysvětlována na příkladu zvířátek, která mají ve...
Literární soutěž –  Hrdina v mých očích

Literární soutěž – Hrdina v mých očích

Žáci X. třídy se zúčastnili literární soutěže s podtitulem HRDINA V MÝCH OČÍCH. Soutěž uspořádala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Soutěže se zúčastnil i náš žák Adam Sekanina, který postoupil do krajského kola a umístil se na krásném 3 místě. Výsledky...