Milí rodiče,

ráda bych Vás informovala o příležitosti, kterou jsme využili v rámci zapojení naší školy do Šablon III. Tři pedagogičtí pracovníci, jmenovitě Bc. Lucie Orsavová, Mgr. Zdeňka Gurecká a Mgr. Kateřina Ondrová, se účastní celý příští týden stáže v polském Krakowě, ve škole obdobného typu, aby načerpaly další zkušenosti, poznatky, systém práce, … které nám určitě napomohou zkvalitnit pedagogickou práci u nás ve škole.
Po jejich návratu se můžete těšit na zprávy doplněné fotografiemi.

 Přejeme jim otevřenou hlavu a mysl novým poznatkům

Za všechny kolegy

                                                                                                                             Pavlína Frdlíková
                                                                                                                                ředitelka školy