…aneb ukázka aktivit pro podporu dobrých vztahů mezi žáky v naší třídě! Zkrátka zdravou atmosféru ve třídě, příjemné klima, dobré mezilidské vztahy, pocit jistoty a bezpečí dětí, je třeba stále rozvíjet a pěstovat. Základem je proto porozumění pravidlům slušného chování, včetně stálého procvičování schopnosti žáků, rozlišování co je a není vhodné. Těmto pravidlům se učíme nejenom ve výuce, ale i v běžných, každodenních situacích. Proto máme i pravidla své třídy neustále na očích, abychom si stále připomínali, jak se k sobě máme chovat, aby nám všem spolu bylo dobře.

Zapsala: Mgr. Petra Machů