Od 4.10. do 8.10.2021 jsme se vydaly na týdenní pobyt do polského města Krakow. Cílem však nebylo poznávat historii a krásy města, ba naopak.  Z naší strany se jednalo o pracovní cestu, jejímž cílem bylo načerpat inspiraci a podněty z místní školy, která nese název Zespół Szkół Specjalnych nr 11. Jedná se o školu, která se zaměřuje především na rozvoj komunikace u žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Díky tomu se může právem řadit mezi školy, jejichž oblast AAK patří mezi nejlepší v Evropě.

Musíme říct, že nás čekalo velmi milé přivítání. Pan ředitel, paní zástupkyně a všichni učitelé nám věnovali dostatek času a prostoru k tomu, abychom získaly co nejvíce informací a poznaly tak formy a metody učení, které jsou v jejich škole aplikovány.

Ve všech třídách, které jsme měly možnost navštívit, vládla velmi příjemná atmosféra. Žáci byli zvědaví, odkud jsme vlastně přijeli, a sami si na internetu dokázali vyhledat Českou republiku. Potom se nám dle svých možností představili, někdo verbálně, jiný pomocí tabletu s hlasovým výstupem nebo prostřednictvím komunikačního deníku.

Celý týden byl pro nás velmi obohacující, měly jsme možnost vidět, jak je škola technicky vybavená a jakým způsobem dokážou učitelé i žáci využívat tablety nejenom při samotné výuce, ale také během dne pro vzájemnou komunikaci a následně v domácím prostředí. Komunikace, diskuze, kladení otázek a práce s příběhem, to jsou hlavní oblasti, na které se škola zaměřuje. Díky tomu umí žáci lépe propojovat získané informace a sdělovat své názory či myšlenky.

Týden však utekl jako voda a my se musely s našimi novými polskými kamarády rozloučit. Věříme, že jsme se neviděli naposled a určitě budou další příležitosti, kdy si opět vyměníme své zkušenosti a postřehy z výuky.

Některé formy vzdělávání či pomůcky, které nás zaujaly, plánujeme aplikovat, pořídit a používat i v naší škole. Jde nám nejenom o zkvalitnění naší práce, ale zároveň chceme, aby i pro naše žáky byla výuka co nejvíce zajímavá, záživná a rozvíjela jejich osobnost ve všech oblastech, včetně přípravy do života.

A jak to v polské škole vypadalo, na to se můžete podívat v přiložených fotografiích. Škola disponuje především technickým vybavením, žáci spoustu úkolů dělají přes počítače, prakticky si mohou vyzkoušet vlastnosti fyzikálních zákonů a pomocí jednoduchých obrázků rozvíjí schopnost komunikace.

Zapsala: Mgr. Zdeňka Gurecká