V rámci projektu ŠABLONY III jsme se mohly vydat do nedaleké Bratislavy, konkrétně do Spojené školy, Dúbravská cesta 1. Na cestu jsme vyrazily v následujícím složení: Mgr. Petra Machů, Mgr. Tereza Burešová a Barbora Veselková. Bratislavská Spojená škola je školou podobného typu jako ta naše. Zaměřuje se na vzdělávání žáků s mentálním postižením, a to i v kombinaci s postižením tělesným, zdravotním, řečovým a smyslovým. Filozofií školy je nejen vzdělávat a předávat nové vědomosti a poznatky, ale především vychovávat samostatného člověka připraveného do života ve společnosti.

Bratislavská škola má ve svém znaku dvě srdce a skutečně, čekalo na nás opravdu srdečné přivítání nejenom od vedení školy, pedagogických pracovníků, ale i žáků a studentů. V této škole jsme strávily příjemný týden od  18. do 22. října,  kdy jsme mohly čerpat nápady a zkušenosti našich zahraničních kolegů. V prostředí plném pohody, dobré nálady a přátelské atmosféry, která byla cítit opravdu na každém kroku, jsme získávaly nové podněty hlavně v oblasti augmentativní a alternativní komunikace (AAK).

Augmentativní a alternativní komunikace (AAK) se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Alternativní komunikační systém se používá jako náhrada mluvené řeči.

Protože je pro nás komunikace a dorozumívání s žáky velmi důležité, snažíme se v této oblasti stále posouvat kupředu a získávat nové informace a aplikovat je postupně do praxe. V Bratislavské Spojené škole jsme měly možnost vidět komunikaci pomocí i Pad a aplikace GoTalk, tištěných komunikačních tabulek, ale také s využitím spínačů a komunikátorů. Nejcennější zkušeností pro nás ovšem bylo vidět přímo učitele s těmito pomůckami pracovat. Velkou inspirací pro nás bylo, sledovat jakým způsobem pedagogové u žáků podněcují samotnou potřebu komunikovat, jak rozvíjí jejich komunikační kompetence a jak promyšleně žáky vystavují komunikačním příležitostem.

Kromě poznatků v oblasti AAK jsme se tu seznámily například s terapií pomocí Neurofeedbacku a Biofeedbacku, s netradičním hudebním nástrojem určeným pro hru i těžce tělesně postižených žáků a s dalšími zajímavými pomůckami.

Děkujeme našim zahraničním kolegům za ochotu podělit se o pracně získané zkušenosti i za vřelé přijetí v jejich škole. Doufáme, že získané zkušenosti a náměty nám pomohou zkvalitnit výuku a hlavně komunikaci s žáky naší školy.

Zapsala: Mgr. Tereza Burešová