Již druhý měsíc u nás ve škole probíhají zájmové kroužky. A to kroužek Kuchtíci, Arteterapie, Muzikoterapie, Hbitý jazýček, Pohádkování, Jóga pro děti a kroužek Kreativní. Už samotný název napoví náplň a zaměření jednotlivých kroužků, ale hlavním cílem je nabídnout dětem kvalitně strávený volný čas u kterého se děti pobaví a naučí něco nového.

Zapsala: Barbora Veselková