Den Svatého Martina jsme zahájili povídáním si o legendě, která se se dnem sv. Marina pojí. Pustili jsme si také krátké, ale zajímavé video, ve kterém byla celá legenda popsána.

Vybaveni všemi potřebnými informacemi jsme tak mohli pracovat s kresleným příběhem a jeho dějovou posloupností. Žáci si obrázky vystříhali a lepili je na papír podle společně vyprávěného příběhu. Obrázky jsme si vystavili na tabuli ve třídě. Posilněni svačinou, jsme si šli sv. Martina prohlédnout do vestibulu školy, kde byla na pekáči připravená dokonce i husa, knedlíky a zelí. Den jsme si moc užili a byl u konce dříve, než jsme se stačili pořádně nadechnout.

 

Zapsala: Mgr. Kristýna Olexová