Podzimní měsíce jsme si v přípravném stupni pořádně užili. Naučili jsme se spoustu nových věcí, seznamovali se s přírodninami, zjistili jsme, kde je můžeme najít, jakou mají barvu a jak si můžeme rozlousknout oříšek. Ve výtvarné výchově jsme vyráběli ježky z plastelíny či za pomoci větviček, které jsme si nasbírali v okolí školy. V rámci projektového dne „Hry s podzimem“ jsme se si celý den hráli a ani jsme si neuvědomili, že se vlastně učíme. Na školním pozemku jsme hledali kaštany, šípky, listy, ořechy a šišky, které jsme pak počítali, a následně je využili při dalších činnostech. Také jsme si společně zazpívali podzimní písničku, loupali jsme kukuřici, oříšky a vyzkoušeli spoustu dalších činností. S podzimem se tedy loučíme, ale už teď se těšíme na zimu a s ní spojené zážitky.

Zapsala: Mgr. Zdeňka Gurecká