V pátek 3.12. uspořádali žáci nejvyšších ročníků pro své mladší spolužáky tradiční Mikulášskou nadílku. V maskách Mikuláše, dvou andělů a jednoho čerta navštívili postupně všechny třídy a za společnou písničku nebo krátkou básničku odměnili všechny žáky i paní učitelky drobným dárkem.

 Zapsal: Mgr. Libor Žižlavský