V rámci projektu spoluorganizovaného Českým hnutí speciálních olympiád, Fotbalovou asociací České republiky a za finanční podpory UEFA se uskutečnila 25. 11. 2021 v naší škole ZŠ Otrokovice, Komenského propagační a náborová akce pod názvem – SPOLEČNĚ ZA VÍTĚZSTVÍM.

Již delší dobu naplánované sportovní dopoledne mělo proběhnout v tělocvičně ZŠ TGM v Otrokovicích Nepříznivá epidemiologická situace nás však přiměla akci zrealizovat v prostorách naší školy, kde šlo lépe zabezpečit hygienické požadavky a zajistit bezpečnost našich dětí, žáků, pedagogů a zachovat integritu tříd.

Dopolední aktivity byly pečlivě promyšleny a naplánovány. Při výběru vhodných závodivých her a cviků se vycházelo z edukačních specifik jednotlivých dětí a žáků i specifik fyziologického vývoje dítěte.

Akce byla zahájena v 8,00 a ukončena ve 12,00. Využity byly dva prostory školy  – tělocvična a prostranství vedle ní. Vstup jednotlivých tříd do tělocvičny probíhal dle předem připraveného rozpisu, vymezený byl čas pro řádné vyvětrání místností a dezinfekci náčiní. S každou skupinou proběhlo zahájení a rozcvičení s pomůckami (třepetalky, míče, Bossu) na „fotbalovou hymnu“ Zelená je tráva. Po této průpravné části a zahřátí organismu následovala hlavní část, kde si účastníci zlepšovali prostorovou orientaci, osvojovali dovednost vedení či držení fotbalového míče, starší žáci zdokonalovali techniku. Následovaly činnosti na stanovištích, kde byla zařazena cvičení rozvíjející rychlost, sílu, rovnovážné a koordinační schopnosti. Před ukončení hlavní části mohli děti a žáci zopakovat aktivity, které je nejvíce zaujaly. K favorizovaným patřila střelba na branku, běh s využitím tréninkového žebříku, dřepy na Bossu či balanční desce Ballstep. Závěrečná část se uskutečnila v prostranství vedle tělocvičny, zacílená byla na celkové zklidnění organismu a stimulaci chodidel. Rozloučení proběhlo v tělocvičně, všem byly rozdány odměny za účast, snahu a aktivitu.   

Sportovní dopoledne bylo všemi zúčastněnými hodnoceno velmi pozitivně. Stali jsme se svědky kvalitních sportovních výkonů, vzájemného povzbuzování i ohleduplného a přátelského chování žáků k sobě. Moc děkujeme Mgr. Davidu Bělůnkovi, sportovnímu řediteli Českého hnutí speciálních olympiád z.s., za možnost uspořádat tuto sportovní akci, za materiální a technické vybavení a odměny pro děti, žáky i školu.

 Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová