V předvánočním týdnu žáci VI. třídy uspořádali třídní projektový den s názvem „Putování Afrikou a korálkování“. Paní učitelka Pátková se podělila s dětmi o své zážitky z návštěvy tanzanských národních parků, ukázala jim fotky zvířat, které zde žijí a povyprávěla jim o jejich životě. Žáci pak společně poznávali zvířata podle nachystaných obrázků, přiřazovali k nim jejich názvy, vykreslovali šifrované omalovánky afrických zvířat. Podle Masajů a jejich výrobků z korálků, si žáci navlékali korálky podle své vlastní fantazie. V hodině TV paní asistentka Jurčová využila svých dovedností z jógy a žáky naučila pohybově znázorňovat různá zvířata. Celý den jsme ukončili v hudebně. Zde jsme využili bubínků k nácviku rytmizace a na úplný závěr jsme si zazpívali několik písní s bubnovým doprovodem.

Zapsala: Mgr. Hana Pátková