I naše třída se zapojila do projektového dne „Ryba na talíři“, který byl realizován v rámci Šablon III. V průběhu dne žáci plnili různé pracovní listy rozvíjející zrakovou percepci a grafomotorické dovednosti, seznámili se s významem ryb na zdraví člověka, ochutnali dva rybí produkty, udělali si rybí pomazánku, na které si také moc pochutnali.  Na druhý den pak vytvořili jednoduchý informační plakát týkající se zdravých potravin s podporou letáků obchodních řetězců a vyzdobili prostor třídy.

Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová