6. ledna jsme si ve třídě udělali projektový den Tři králové. Nejprve jsme si pověděli příběh o třech králích a o tom, jaké dary Ježíškovi do jesliček přinesli. Potom jsme se všichni převlékli do černých triček, abychom si na ně mohli obtisknout jednoho ze tří králů, kterého jsme nejprve křídou namalovali na tabuli. Byla to pro všechny velká zábava a každý se těšil na toho svého krále. Následovalo Putování za betlémskou hvězdou, které připravila paní učitelka Terezka B. Cílem bylo hledat pomocí nápovědy v budově školy betlémské hvězdy, které nám umožnily si příběh tří králů zopakovat a v něčem i rozšířit. Protože jsme měli aktivit připravených více než dost, ještě i druhý den jsme se věnovali psaní písmen K, M, B. Každý si zkusil sám, krále namalovat podle předlohy a v rámci pracovních činností jsme si je i vyrobili. Z jednoho dne, který jsme chtěli věnovat tak významné události, se tak staly dny dva, ale to nám vůbec nevadilo a moc jsme si to užili.

 

Zapsala: Mgr. Kristýna Olexová