Ve dnech 6. – 7. ledna jsme si s žáky připomněli svátek Tří králů. Hravou formou jsme si vysvětlili nejdůležitější myšlenky tradice. Prohlíželi jsme si a třídili obrázky, plnili jsme pracovní listy, které byly individualizované s ohledem na schopnosti jednotlivých žáků. Skládali jsme celek z částí, tvořili postavy třech králů – Kašpara, Melichara, Baltazara, zpívali jsme a rytmizovali vizualizovanou píseň My tři králové. Úklidem vánoční výzdoby ve třídě jsme pak ukončili vánoční období.

Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová