Již třetí týden probíráme krásné téma s názvem „Ptáci nejen na krmítku“. S kluky se hlavně zaměřujeme na poznávání, pojmenovávání a celkové vyprávění o různých druzích našich ptáků. Ptáky jsme zakomponovali téměř do všech vyučovacích hodin. Například v hodině psaní se chlapci učí, jak se píší slova sýkora, kos, datel, vrabec a holub… Globální čtení obsahuje deset různých slov, která toto téma zaštitují. Naši hoši se rádi střídají a pracují u tabule, na kterou píší, přiřazují slova k obrázku, komunikují na dané téma… Hudební výchova je doplněná  poslechem zpěvu opeřenců, které právě probíráme. Jako další super jsou výtvarné a pracovní hodiny, ve kterých se všichni velmi rádi aktivně zapojují do práce. Celou třídu toto téma velmi baví a každý další nový den je v naší třídě zážitkem.

 

Zapsala: Renata Šifnerová Krňávková