V hodině přírodovědy a chemie jsme se společně s žáky pokoušeli zjistit, které látky jsou rozpustné ve vodě, a které nikoliv. Použili jsme vzorky cukru, oleje, kávy, mouky, soli a sirupu. Žáci doplňovali do připravené tabulky zjištěné informace. Sami se aktivně podíleli na tomto pokusu.

Zapsala: Mgr. Hana Pátková