V pátek 28. ledna jsme měli třídní projektový den s názvem „Putování Vikinga Vikeho“. Cílem této akce bylo zvýšit povědomí žáků o severských zemích, tamější fauně a zimních sportech. Motivačním prvkem bylo vypravování o životě malého vikingského chlapce, kdy jsme se podívali na jeden díl animovaného seriálu. Pak jsme si společně prohlédli několik fotografií z Norska, zazpívali písničku Grónská zem, vybarvili a vystřihli masku Vikingů.  Poté jsme odešli do kuchyňky, kde jsme si připravili společnou svačinu. Podle připraveného pracovního postupu si žáci pod dohledem vyučující vyrobili rybí pomazánku, v topinkovači udělali topinky a uvařili čaj. Po svačině jsme rozdělovali sporty, určovali, které se dají dělat v létě a v zimě. Zimní sporty jsme si předváděli pomocí pantomimy. Žáci měli určovat, o jaký sport jde. Nakonec jsme si společně celý den zhodnotili, připomněli jsme si, co nového už víme. Celý den vládla ve třídě velmi pozitivní atmosféra, žáci se aktivně zapojovali do veškerého dění a bylo vidět, že je práce bavila.

 

Zapsala: Mgr. Hana Pátková