Vyrobit krmítko pro ptáčky není jednoduchá věc. Děti ze školní družiny se do výroby krmítka pustily a dílo se jim vydařilo. Kromě krmítka děti vyráběly ptáčky z ruliček, tvrdého a barevného papíru, plnily tematické úkoly z pracovních listů, vymalovávaly omalovánky. Celý týden byl ve školní družině zaměřený na téma ptáci. Děti nejen pracovaly, ale také si poslechly pohádku Kosí bratři, poslouchaly zvuky ptáků a prohlížely si knížky zaměřené na ptačí říši. Na zahradě zavěsily lojové koule a nyní sledují, zda ptáci ke koulím přilétí.

 

Zapsaly: Bc. Petra Migdalová a Martina Slavíková, Dis.