Po čtyřech letech je tu opět olympijský rok, a tak jsme se rozhodli přiblížit našim dětem tento mezinárodní sportovní svátek i s atmosférou, která provází každé olympijské hry. Uspořádali jsme pro ně dětskou olympiádu pod názvem „Netradiční zimní olympiáda“. Proč netradiční? Protože v Otrokovicích panuje téměř jarní počasí a široko daleko ani jedna sněhová vločka.

Ve třídě se žáci seznámili s pojmy olympiáda, olympijský oheň a kruhy, s maskotem olympiády, sportovními disciplínami a vysvětlili jsme si myšlenku olympijských her. Žáci splnili i řadu úkolů se sportovní náplní. Nechyběla cesta bludištěm za medailí, spojením čísel před nimi stál na startu jamajský bob, vystříhali obrázky a nalepili je k jednotlivým sportům. Takto teoreticky vybaveni jsme se přesunuli do tělocvičny. V rámci naší olympiády měli žáci za úkol splnit tyto disciplíny – střelba na branku, slalom, hod na cíl a curling.

Děti se pustili do sportovního klání s velkým nadšením, které doprovázel hlasitý křik, radostné výskání a vzájemné povzbuzování. A protože v naší olympiádě zvítězil každý, kdo měl chuť se bavit, získaly nakonec medaili všechny děti.

Navíc, když nám děti řekly: „Dnes se budeme snažit a chceme vyhrát medaili!“, můžeme si říci, že jsme zvítězili i my, učitelky.

Zapsala: Mgr. Lenka Karolová