Žáci III. třídy se účastnili výtvarné soutěže: „Bezpečně na silnicích“. Děti měly vytvořený postup práce v programu Inprint, podle kterého se mohly ubezpečit, zda v jednotlivých krocích postupují správně. Děti pracovaly s temperovými barvami, pastelkami, nůžkami a lepidlem. Vznikly krásné obrázky, ze kterých máme radost a posíláme je do soutěže.

Zapsala: Martina Slavíková, DiS.