Masopustní radovánky jsme zahájili tancem, zpěvem a hrou na hudební nástroje. Následně na děti čekalo několik stanovišť s úkoly.  Počítaly díly rozkrojených koláčků, množství jitrnic, koblížků a koláčů, které si naložily na talířky, sestavovaly postavy, které byly dříve součástí průvodu, projely si slalom na mladé kobyle a otestovaly své další pohybové dovednosti. Nakonec ochutnaly tradiční jídla, čímž jsme naši masopustní veselici ukončili.

 

Zapsala: Mgr. Kristýna Olexová